سه شنبه, 29 بهمن 1398 Tuesday 18 February 2020 00:00


 نام:                    خیریه باقیات وصالحات

 

شماره ثبت:            213

 

نشانی:                  خمینی شهر دستگرد قداده، میدان شهدا

 

نوع فعالیت:           کمک های مختلف
شماره تماس:
تاریخ تاسیس:
منابع درآمد:            کمکهای خیرین،تاج گل صندوق صدقات

 

شماره حساب:           2001 قرض الحسنه امام علی دستگرد

آگهی ها
تبلیغات