دوشنبه, 01 مهر 1398 Monday 23 September 2019 00:00

نام خیریه:                      امام حسین (ع)


شماره ثبت:                    177


تاریخ تاسیس:                 1380


نوع فعالیت:                 کمک های درمانی، تحصیلی و...


منابع درآمدی:


شماره حساب:


نشانی :              خمینی شهربلوار توحید روبروی دوشنبه بازارمسجد ملاحیدرعلی


شماره تماس:

آگهی ها
تبلیغات