سه شنبه, 29 بهمن 1398 Tuesday 18 February 2020 00:00

نام:                      خیریه امام حسن(ع)


تاسیس:                   1374


منابع درآمدی :         اهدای تاج گل، صندوق صدقات


نوع فعالیت:            کمک های نقدی و غیر نقدی، کمک به دانش آموزان و خانواده های بی بضاعت


شماره حساب:          423، قرض الحسنه 14 معصوم اسفریز


آدرس:                اسفریز بعد از مسجد جامع- جنب قرض الحسنه 14 معصوم

آگهی ها
تبلیغات