چهارشنبه, 25 تیر 1399 Wednesday 15 July 2020 00:00


محمدعلی اوحدی که بعدها به اوحدی بزرگ معروف شد فرزند حاج شیخ‏رمضان واعظ از اهالی محله گاردر ورنوسفادران سده بود وی در سال1260 خورشیدی در سده متولد گردید و پس ‏از گذراندن تحصیلات مقدماتی راهی نجف‏اشرف برای ادامه تحصیلات شد او در نجف دوست و هم حجره‏ای آیت‏الله سید محمد باقر درچه‏ای بود. پس از بازگشت از نجف و در جریان مشروطیت در مساجد اصفهان سخنرانی‏هایی به حمایت از مشروطیت نمود در سده از وعاظ شهر به حساب می‌آمد. وی سپس به تهران عزیمت کرد و در مدرسه نظام به تدریس عربی و فارسی مشغول شد و نهایتاً در مدرسه دربار به سمت معلم فارسی ولیعهد رضا شاه انتخاب ‌گردید و این موقعیت وسیله‌ای می‌گردد که به مجلس دوره یازدهم از حوزه انتخابیه اصفهان راه یابد. اوحدی پس از مجلس یازدهم در مجالس دوازدهم و سیزدهم در گروه سه نفری نمایندگان اصفهان حضور داشت. او درسال 1302 به استخدام وزارت عدلیه، در آمد و در این وزارتخانه بعدها به ریاست تفتیش( بازرس کل دادگستری کشور) و رییس محکمه جزای دادگستری کشور منصوب ‏شد. این سیاست‏مرد سدهی در سال 1340در تهران وفات یافت و در آرامگاه ابن‏بابویه به خاک سپرده ‏شد. وی عموی حسن اوحدی نماینده دور 23 و 24 مجلس شورای‏‏ملی از حوزه ماربین به مرکزیت همایونشهر ‏می‏باشد.
وی بارها از جمله در سال 1300 در حسینیه گاردر سخنرانی و مردم را به کسب دانش و بالابردن سطح سواد و اطلاعات دعوت می کرده است.

نتایج انتخابات

نتایج دوره:11

سال 1316

تعدادکل آرا: 52790 نفر

منتخبین:

حسین جلایی: 49276

حسین فاطمی:.48239

محمدعلی اوحدی: 47416

نتایج دوره:12

سال 1318

تعداد آرا:45 هزار و723 رای

منتخبین:

حسین جلایی: 390 هزار و752. رای

محمدعلی اوحدی:..38هزار544 رای

حسین فاطمی:38هزار390 رای

نتایج دوره:13

سال1320

منتخبین:

حسین جلایی: . 6هزار و342

محمدعلی اوحدی:. 6هزار و101.رای

حسین فاطمی: 6هزار و107. رای


منابع:
مرسلوند، حسن (1369 ) ، زندگینامه رجال ومشاهیر ایران(1299-1320)جلد اول، تهران، انتشارات الهام، صص305 و306.
نشریه فرهنگ همایونشهر، سردبیر رحمان علوی، اردیبهشت 1339.

روزنامه اخگر