چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

تعدادی از دوستداران آثار تاریخی از سال 1379 تلاش های خود را برای ثبت برج جوی آبادشروع نموده و توانستند در 15/8/84 برج را با شماره 13612 در فهرست آثار ملی ثبت کنند.
مرمت این بنا از 1386 شروع شد و تا سال 1390 ادامه یافت. مرمت برج حدود 30 میلیون تومان هزینه برد .تصاویری از این مرمت ها را مشاهده می کنید