شنبه, 05 بهمن 1398 Saturday 25 January 2020 00:00

نام:

غلامحسین پنیری


متولد:

 


تحصیلات:

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

 


دارای عنوان «نخبه نیروهای مسلح»


اختراعات:
- پانسمان نقره ای برای زخم های پرعفونت و سوختگی های شدید
- دستگاه خالص سازی و جدا سازی نوعی مکمل بنزین
- دستگاه الک ذرات نانومتری (وی این دستگاه را در دوران خدمت سربازی با همکاری شخصی دیگر ساخته است.)