دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام:                     محمّد صادق پریشانی


نام پدر:                محمّد کاظم


دوره:                    قرن سیزده قمری


عناوین:              فاضل ، نویسنده وخطاط


آثار:


1- کتابت «اثبات الوصیّه» تألیف ابوالحسن علی مسعودی
زمان کتابت: رمضان 1309ق فروردين 1271
محل نگهداری: کتابخانه بنیاد فارس شناسی شیراز


2- کتابت «جامع المقال» تألیف: شیخ فخرالدّین طریحی به خط نستعلیق
زمان کتابت: محرّم سال 1310ق مرداد 1271
محل نگهداری: کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی در مشهد به شماره 1625


منابع:
1- فهرست فارس شناسی، صص 66 و 67.
2 - فهرست الهیات، ج3، ص748.