سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

نام:                 سید جواد میردامادی


نام پدر:           سید عبدالحسین


ولادت:              1314


تحصیلات:     دکترای داروسازی/دانشگاه اصفهان


فعالیت ها:     تدریس، تحقیق


شرح:
وی در خانوادهای روحانی به دنیا آمد ولی پدر خود را در سن 7 سالگی از دست داد پس از گذران دوران دبستان در مدرسه اسلامی ودوسال در دبیرستان عماد که آن زمان در خانه استیجاری بختیاریها نزدیک چهارشنبه بازار واقع بود به دبیرستان ادب اصفهان وسپس با تاسیس دبیرستان هراتی در این شهر به خانه هراتی رفت وازوی خواست تا دانش آموز آن دبیرستان شود که موافقت شد. وی می گوید درآن سال هایک اتوبوس برای رفتن ازهمایونشهر به اصفهان وجود داشت. ولی من با یکی ازهم محلی ها در مدرسه صدرحجره ای گرفته وهفتگی رفت وآمد می کردیم. سید جواد پس از اخذ دیپلم از این دبیرستان در کنکور دانشگاه اصفهان شرکت کرد ونفر هفتم شد ورشته داروسازی رابرگزیدکه در سال 1342 موفق به اخذ مدرک شد.او از اولین های تحصیل کرده های شهر در رشته داروسازی محسوب می شود.دکتر میردامادی به دلیل اینکه برادرش در مشهد در امور دارویی فعال بود به آن شهررفت وصاحب داروخانه شد ولی پس از چند سال کاردر سال 1352 به این نتیجه رسید که به دانشگاه برود ودر کارتحقیق وتدریس وارد شود پس در آزمون پذیرش استاد دانشگاه فردوسی شرکت وپذیرفته شدوبه این ترتیب وارد کارهای تحقیقی وتدریس شد .دکتر میردامادی از خاطرات خوش خود را از دوران آشنایی با دکتر حامد سیادت وپروفسورحسن میردامادی می داند.اودرشهر مشهد از افراد خیر وخوشنام حساب می شود.