شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

نام:              سيد محمد جواد موسوی درچه ای


نام پدر:         آيت الله موسوی درچه ای


ولادت:          1353


تحصیلات:      حوزوی


عناوین:       قاری ممتاز کشور  


شرح:
سيد محمدجواد موسوی ازکودکي درشهرری ساکن گرديده و پس از طی نمودن دوره دبستان و پس ازاخذ ديپلم وبنا به توصيه و تاکيد مرحوم پدرش تحصيل را درزمينه علوم اسلامی در حوزه علميه ادامه می دهد. محمدجواد در کنار فعاليتهای تحصيلی از فرا گرفتن قرآن نيزغافل نبوده و در حال حاضر به عنوان يکی از قاريان ممتاز جامعه اسلامی ايران شهرت دارد.