دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

محمدباقر نجم ثانی
از نوادگان امیر یاراحمد خوزانی


وفات:     ۱۰۴۷ق


آرامگاه: نظامت اله آباد هندوستان


منصب : چهارهزاری


کماندار برجسته


فعالیت ها:
از صاحب منصبان دربار جهانگیر شاه پادشاه هند


شرح:
محمّدباقر نجم ثانی، از نوادگان امیر یاراحمد خوزانی اصفهانی ملقّب به نجم ثانی است. مردی دلیر و شجاع بود و در کمانداری نظیر نداشت. او از صاحب منصبان دربار پادشاه هند بود. نورالدّین محمّد جهانگیر پادشاه در کتاب خود جهانگیرنامه از دقّت و نشانه روی دقیق او ابراز شگفتی می کند. محمّدباقر نجم ثانی با منصب چهارهزاری در نظامت اله آباد به سال ۱۰۴۷ق درگذشت. همسر او ملکه بانو دختر بیگم است و بیگم خواهر ملکه نورجهان بود. نورجهان بیگم نیز در تیراندازی مهارتی عجیب داشت.


منابع:
مهدوی، سید مصلح‌الدین(1387)، اعلام اصفهان، ج2، اصفهان،سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،ص ۱۵۶.
گلچین معانی، احمد، جُنگ معانی، ص۱۲۳.