سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

علامه ملاحیدرعلی سدهی 

ملاحیدرعلی

ولادت:          1191ه.ش /سده


وفات:           1262


مدفن :         مسجد ملاحیدر فروشان


تحصیلات:    حوزوی در اصفهان ونجف


عناوین:


مجتهد
حافظ کل قرآن
از نوادگان شیخ حرعاملی
از شاگردان شیخ انصاری
مدرس حوزه ها ازجمله نجف اشرف


شرح
ملاحیدرعلی در خانواده ای روحانی که از نظر سببی به شیخ حرعاملی منسوب می شدند به روایتی در سال 1191 ه.ش در سده متولد شد.
وی در اصفهان در حوزه علمیه باقریه مشغول تحصیل شده و سپس راهی نجف گشت و در زمره شاگردان شیخ انصاری قرار گرفت. ملاحیدرعلی مدت ها در آن حوزه مشغول تحصیل و تعلیم بود.
این عالم وارسته که حافظ کل قرآن بود به داشتن افکار آزادی خواهانه و مترقی در حوزه های علمیه نجف و اصفهان معروف شد و قشریون با وی سر ناسازگاری گذاشتند. ملاحیدرعلی فروشانی دوست صمیمی سید جمال الدین اسدآبادی بوده است.درخاطرات حاج سیاح که ازیاران سید بوده آمده است که سید جمال الدین اسدآبادی چند شبی را در سده ودرخانه ملاحیرعلی گذرانده است. ملاحیدرعلی که روزگار را به کار دراملاک شخصی می گذراند پس از بازگشت از نجف در سال1262ه.ش دار فانی را وداع گفت و در مسجد ملاحیدر فروشان جایی که امامت جماعت آن را به عهده داشت، در خاک آرمید.
به گفته منابع محلی مسجد ملاحیدر، در اصل محل سکونت ملاحیدر بود که به دلیل احساس نیاز به وجود مسجدی در محل آن را به مسجد تبدیل کرد.


منابع:
- گفتگو با محمدعلی پیمانی از مطلعین محلی
- گفتگو با رسول پیمانی از محققین حوزه علمیه اصفهان