شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

 

نام:            محمد عاملی


ولادت:       1333


تحصیلات:   مهندس الکترونیک


عناوین:      اولین رادیو آماتور ایران با دستگاه خود ساخته.


فعالیت ها:
=نصب دستگاه فرستنده درمحمود آباد (کارخانه های سنگ)و ایجاد امکان ارتباط صاحبان کارخانه ها باخانواده هاداخل شهرقبل از دایرشدن تلفن
=ساخت چندین دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی از جمله رادیو بزبکه همایونشهر/1358، رادیو محلی چابهار،رادیو نماز جمعه استهبان
=تدریس درنیروی هوایی
=تعلیم دیده واستاد موشک هاک
=تعلیم ساختن مدار