شنبه, 05 بهمن 1398 Saturday 25 January 2020 00:00

نام:                            نورالله سروانی (سلیمی نژاد)

 

متولد:                         سال 52/ خمینی شهر

 

نام پدر:                       استاد عزیزالله

 

رشته هنری:                 نوازندگی

شرح حال:
از کودکی به موسیقی علاقه پیدا کرد و شیپور نوازی را نزد پدرش که خود از هنرمندان شیپور، سردیس سازی و تصحیح نسخ تعزیه و شناخته شده در سراسر کشوربود، آموخت. سپس با پشتکار و از طریق تجربی نواختن نی و ویلون را هم فراگرفت و یکی از اعضای ماهر و ثابت گروه های موزیک تعزیه شد. وی همچنین بدون داشتن هیچ سابقه ای از نجاری و بدون هیچ آموزشی در این زمینه قادر است بهترین ویلون ها را بسازد.

فعالیت های هنری:
نواختن ترومپت، نی و ویلون

ساختن ویلون

تعمیر ترومپت و شیپور

آموزش نوازندگی با ترومپت و ویلون

عضویت درگروه های موزیک تعزیه

آگهی ها
تبلیغات