چهارشنبه, 22 آبان 1398 Wednesday 13 November 2019 00:00

نام:                              نگار روح اللهی


تولد:                         1380


رشته:                            اسکیت نمایشی

 

رتبه ها
قهرمانی مسابقات جهانی اسکیت نمایشی در فرانسه سال 1392
حدود 4 سال و نیم است که اسکیت کار می کنم
قهرمانی کشور در آذر 1392
قهرمانی کشوردر بهمن ماه 1391

آگهی ها
تبلیغات