چاپ

نام:                محمد حسن رضایی


ولادت:             1353


تحصیلات:      کارشناسی ادبیات


رشته:           خوشنویسی


فعالیت ها:
تدریس تخصصی خط از سال 1374در انجمن خوشنویسان خمینی شهر
برگزاری کلاس های آموزش خط در مراکز مختلف

 

IMG 20160227 092926
شرح
این استاد خوشنویسی متولد محله آدریان خمینی شهر است،وی خوشنویسی را زیر نظر استاد فرزانه در انجمن خوشنویسان اصفهان به صورت جدی از سال 72 13 شروع و نزد اساتید بزرگ دیگری چون استاد فروزنده دنبال کرده است تا توانست در سال 1374 موفق به کسب مدرک ممتاز شود. بعد از آن در کلاس های فوق ممتاز استاد شیرازی در تهران ثبت نام کردو حدود 5 سالی در کلاس های وی شرکت کرد.
مدتی بعد وی در دوره ای که استاد امیرخانی، پدر خوشنویسی معاصر ایران برگزار کرده بود شرکت نمود. وی از سال 1374در انجمن خوشنویسان خمینی شهر به تدریس تخصصی خط مشغول است.