سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

نام:           حسین رضایی


تولد:          1353


هنر:           نی نواز


سال 68 در گروه تئاتر دانش به سرپرستی مصطفی صمدی کار می کرد. به نی نواز نیاز بود پیشنهاد داداینکار را به عهده بگیرد. تا اجرای نمایش سه ماه فرصت داشت، یک نی با یک نوار کاست از استاد کسایی خرید. ایام محرم بود، در مراسم تعزیه می نشست و به حرکات لب و انگشتان نی نوازان نگاه می کرد. وی توانست با خود آموزی درآن نمایش نی بنوازد .پس از این اتفاق وی به یاد گیری نی پرداخت و به جشنواره سازهای بادی در آلمان رفت ورتبه گرفت واز از آن پس درگروه های موسیقی کشور در فرصت های مختلف هنر نمایی کرد .
از فعالیت های دیگر وی آموزش شاگردان بومی وغیر بومی می باشد.

rezaee4

 

rezaee3

rezaee ney

آگهی ها
تبلیغات