چهارشنبه, 22 آبان 1398 Wednesday 13 November 2019 00:00

رسول جزینی


زاد روز:    1355 ه.ش

محل تولد:  درچه


عناوین:
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
دستیار تیم ملی کشتی فرنگی از سال 1388
نایب قهرمان مسابقات جهانی 2013 تهران
دارای سه مدال آسیایی در سال های 1997، 1999 و 2001میلادی