یکشنبه, 30 شهریور 1399 Sunday 20 September 2020 00:00

نام:                  ربيعي ستاره


متولد:              زمستان 1374


اولين شعرش را در 10 سالگي سرود  و از سال 86 جدی تر به شعر پرداخت.
در جشنواره های دانش آموزی استان اصفهان، موفق به كسب رتبه های برتر گردید. او در پانزده سالگی بين صدها دانش آموز برگزيده اول جشنواره "پرسش مهر" در كشور شد.

آگهی ها
تبلیغات