سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

نام:                  مصطفی ذاکری


تولد:                 1314


محل تولد:           خمینی شهر


وفات:                5تیر1395


مدرک تحصیلی :    دکترای زبانهای باستانی و فارسی میانه از لندن


عناوین:            زبان شناس، پژوهشگر ، مدرس ،شاعر و نویسنده


شرح حال:
مصطفی ذاکری، سال ۱۳۱۴ در خمینی شهر به دنیا آمد. بعد از طی تحصیلات ابتدایی در ایران به انگلیس رفت و در لندن زبانهای باستانی و فارسی میانه را گذراند.
در بازگشت به ایران کارمند بیمه شد و همزمان به تدریس وتحقیق در دانشگاه‌ها پرداخت.


فعالیت ها:
تدریس:
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
دانشكدۀ علوم قضایی
تحقیق:
پژوهش در زبانهاوحوزه های مختلف زبان وادبیات فارسی وانتشارنتایج به صورت مقاله در نشریات تخصصی وارایه در همایش ها
تالیف:
نگارش چندین جلد کتاب که فرهنگ توصیفی مفاهیم اصطلاحات زبان فارسی در ۶ جلدبزرگترین آنها می باشد


اطلاعات بیشتر را ازبخش های زیر بخوانید