چهارشنبه, 22 مرداد 1399 Wednesday 12 August 2020 00:00

نام پدر:                  سید مرتضی

 
تولد:                    15 تیر 1278


وفات:                  14 بهمن 1374


مدفن:                  امامزاده سید ابراهیم فروشان

شرح:

این پزشک مردمی در مدرسه صدربه تحصیلات حوزوی پرداخت وسپس در مدرسه دارالفنون شیراز و دارالفنون تهران ادامه تحصیل داد .چون پدرش طبیب بود
 از 15 سالگی طبابت را  نزد وی شروع کرد.جواز طبابت خود را باشرکت در امتحان دانشگاه تهران درسال 1308همراه بادو پزشک دیگرسده دکتر لقمانی وپسرش اخذ کرد. وی تاآخر عمر طبیب مردم بود واز مال دنیا چیزی نیندوخت . دکترحاج آقا پزشکان متخصص ازجمله سیادت، ریاحی ونفیسی را به خانه خود دعوت می کرد تا بیماران همشهریش را مداواکنند .

اهم فعالیت ها
0طبابت:ابتدا در تیمچه واقع در کوچه حکیم ها به همراه پدر، بعد مطب مستقل در خانه شخصی در لادره و مطب در چهارشنبه بازار
0 رییس مریضخانه خوزان
0اولین مدیرعامل شیروخورشیدشهر
0تاسیس درمانگاه شهرداری وپزشک آن
0دعوت پزشکان سرشناس استان به شهردرموارد تخصصی

drabtahi