پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

دکترسیدسلمان صفوی
ازنوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی


زاد روز:     1338 ه.ش


تحصیلات:   حوزوی، دکترای وفوق دکترای فلسفه و عرفان ازدانشگاه لندن


عناوین:
رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن
نویسنده واسلام شناس معاصر
معاون پژوهشی وآموزشی نماینده آیت الله سید علی خامنه ای در بریتانیا
ازبنیانگذاران مرکزاسلامی انگلیس
سردیرمجله ترانسندنت فیلوسوفی درلندن
سرپرست علمی دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم
عضوعلمی کنگره فیلسوفان اسکولاستیک جهان درایتالیا و پرتغال
برنده جایزه جهانی کتاب سال 1387 ج.ا. ایران


تالیفات:
نگارش کتاب های متعدد به زبان فارسی، انگلیسی و عربی که در ایران، انگلیس، مصر، ترکیه و آمریکا منتشر کرده است.
برخی عناوین:
عرفان و فلسفه
ساختار معنایی مثنوی معنوی
عرفان عملی
اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی
اهل بیت(ع) از دیدگاه مولوی
راه نو
تفسیر نوین مثنوی مولوی
تمنای عشق
تحلیل عرفانی زیارت عاشورا
نقد فلسفه مدرن غرب
عرفان ثقلین
مبانی نظری وعملی عرفان و طریقت صفویه