پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

دکتررضا نوروزی


زاد روز:      اول فروردین 1356


تحصیلات:   معارف اسلامی گرایش اخلاق


عناوین:     مدرس، پژوهشگر


فعالیت ها:
مدرس دانشگاه تهران وتربیت معلم تهران
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه قم
مسئول تدوين فرهنگ ‌نامه عرفان ادبي
محقق دائرةالمعارف علوم عقلی درمؤسسه امام خمینی (ره)


زندگینامه خود نوشته
اینجانب پس از گذراندن مقاطع ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان (رشته علوم تجربی)، در سال 1374 وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و تا سال 1377 در این حوزه به تحصیل پرداختم. در سه سال حضور در حوزه اصفهان، 6 پایه اول دروس حوزوی را پشت سر گذاشتم. در کنار آن به تحصیل دروس دیگری مثل «فلسفه غرب» و «فلسفه اسلامی» (تاریخ فلسفه غرب کاپلستونو بدایةالحکمه) نزد اساتید خصوصی پرداختم. در سال 1377 وارد حوزه علمیه قم شدم و تا سال 1380 پایه های دیگر را پشت سر گذاشته و سطح را تمام کردم. همچنین در دانشگاه تربیت مدرس قم «مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم» در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام، کارشناسی ارشد خود را دریافت نمودم. از سال 1380 به دروس خارج فقه و اصول مشغول شدم که همچنان نیز مشغول می باشم.
از سال 1383 دوره سه ساله تربیت محقق عرفان اسلامی در مؤسسه امام خمینی (ره) را شروع کردم که هم اکنون مشغول پایان نامه آن می باشم و محقق دائرةالمعارف علوم عقلی در مؤسسه امام خمینی (ره) می باشم. در سال 1385 در آزمون دکترای رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق در دانشگاه تهران پذیرفته شدم که اکنون پس از گذراندن دوره آموزشی مشغول به پایان نامه می باشم. در کنار تحصیل، به عنوان مبلغ از طرف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه به دانشگاههای مختلف اعزام شده ام. همچنین در «دانشگاه تهران» و «دانشگاه تربیت معلم تهران» مشغول به تدریس دروس معارف می باشم.