شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

نام:                حیدرعلی ورنوسفادرانی


نام پدر:           کلب علی


هنر:               کتا بت وخوشنویسی


دوره تاریخی:    صفویه


حیدرعلی بن کلب علی ورنوسفادرانی ازکاتبان وخوشنویسان قرن یازدهم هجری سده است . وی در دوشنبه 19 ذیقعده 1069ق(17 مرداد 1038خورشیدی ) نسخه ای ازکتاب «تقدیس الانبیاء» تألیف سیّد عبدالحسیب بن احمد علوی عاملی را که به خط تعلیق درحال نگارش داشت به اتمام رساند.(1) این اثربه شماره 352 درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود.(2)
کلب علی پدراوی ازسرآمدان هنرمندان سنگ تراش زمانه خودبودکه درقبرستان تاریخی ورنوسفادران به خاک سپرده شده است. حیدرعلی برادر محمّد شریف هنرمندحجاروشاعردوران صفوی است.


منبع:
1- تذکره نصرآبادی، ج1، ص594
2- فهرست مرکزی دانشگاه، ج3، ص569.