یکشنبه, 30 شهریور 1399 Sunday 20 September 2020 00:00

نام:                        جهانبخش زهره

 

متولد:                     مهر1365 خميني شهر

 

شرح حال:
بیشتر غزل سرایی می کند. انجمن باغبان را در رشد استعداد شعرگویی اش از چهارده سالگی تاثیر گذار می داند.  وی در اوج فعالیت های ادبی خود درجشنواره ها
از جمله شعر اردستان حائز رتبه شد.


آثار:
یک روز ترا به دست خواهم آورد: مجموعه حدود 40 غزل از غزليات عاشقانه

آگهی ها
تبلیغات