سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

نام:    حاج میرسیّدعلی امامی

 

ولادت:   1264هجری قمری

 

رحلت:    1358هجری قمری

 

مدفن:  انتهای شبستان مسجد جامع فروشان

 

شرح حال:

مرحوم حاج میر سیّد علی امامی سده‌ای پس از تحصیل علوم مقدماتی به اصفهان رفته و در حوزه علمیّه اصفهان و در محضر علماء بزرگ آن زمان همچون آقا نجفی معروف و آقا میرزا محمدهاشم چهارسوقی و آیت الله فشارکی تلمذ نمود و در اندک زمانی سرآمد اقران خود گردید و به مقامات عالی از علم رسید.که ایشان بیشتر اوقات خود را به تألیف و تصنیف و ترویج شرع مقدس و دین اسلام ومبارزه با منحرفین گذراند و در هنگام مشروطه خواهی و قیام علماء بزرگ برای برچیدن استبداد، با علما اصفهان در آن کار هماهنگ شد و در تأسیس آن کوششی به سزا نمود به طوریکه او را میتوان یک مجاهد در راه دین دانست. ایشان در طب قدیم صاحب نظر بود حاج میرزا ابوالقاسم طبیب نقل کرده بود که ایشان گاهی قسمتی از عبارت قانون بوعلی را از حفظ میخواند و این نشان دهنده تسلط او به علم می‌باشد.

 

آگهی ها
تبلیغات