دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

دکتر نعمت اله ابطحی


ولادت:    1319/خمینی شهر


نام پدر:   سید عبدالرزاق


تحصیلات:دکترای روانشناسی ومشاوره


عناوین: معلم، مدیر، روانشناس ومشاور


شرح حال:


درکوچه اطبا فروشان خمینی شهر به دنیا آمد. پدرش سید عبدالرزاق معروف به سید میرزا روحانی بود و مغازه عطاری داشت.
تحصیلات ابتدایی را درمدارس رودابه، پرتو و اسلامی طی کرد و تحصیلات متوسطه را دردبیرستان عماد گذارند. از سال 1338 به استخدام آموزش و پرورش در آمد و درمیمه وتهران تدریس کرد .به دانشسرا رفت و پس از اخذ فوق روانشناسی ومشاوره برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت نمود. با پیروزی انقلاب به ایران آمد ودکترای خود را دردانشگاه تهران کامل کرد.وی در طی دوران خدمت خود مسولیت های اجرایی متعددی برعهده گرفت.


سوابق اجرایی:


ازسال 1358 تا 1381
• قائم مقام وزیر و سرپرست وزارت آموزش وپرورش
• مدیرکل اموزش و پرورش استان های مرکزی و استان اصفهان
• مدیرکل امتحانات وزارتخانه
• مدیرکل آموزش عمومی وزارتخانه
• رئیس سازمان آموزش وپرورش کودکان استثنایی کشور
• رئیس سازمان آموزش پرورش شاهد
• معاون برنامه ریزی توسعه وزارتخانه
• معاون آموزشی وزارتخانه
• عضو شورایعالی آموزش وپرورش
• رئیس کمیسیون معین شورایعالی
• رئیس کمیسیون تغییر نظام دوره ابتدایی
• مشاور وروان درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1381 به بعد