سه شنبه, 24 تیر 1399 Tuesday 14 July 2020 00:00

نام:                 حاج سید محمدعلی ابطحی سدهی


نام پدر:            سید مهدی حسینی از سادات حکیمی سده


ولادت:             اسفند 1255


وفات :             فروردين 1330


مدفن:             مشهد ، صحن دارالضیافه


تحصیلات:        حوزوی، اجتهاد


عناوین:            مجتهد، مدرس ومولف


تالیفات:
تالیف حدود 50 جلد کتاب ورساله
شرح فارسی برکفایه آخوند خراسانی
جواهر السنیه فی سیره النبویه
ختام الغرر
تعلیقه برفراید
رساله:
در تعارض ادله
در تعادل وتراجیح
در توحید
در حجیت مظنه
در رضاع
در صلات وطهارت
در قضا وشهادت
درمعاملات
و...