پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

آقاعلی سيد


نام پدر: سيد محمد جعفر


زاد روز: 1070 ه.ش وبه عبارتی1053 ه.ش


وفات: 1148ه.ش


دوره: شاه سلطان حسین، حمله افغان ونادر


مدفن: قبرستان درب سید


عناوین:

علامه، حکیم طب قدیم، عالم ریاضی واختر شناسی وادبیات عرب
سرسلسله سادات ديباجی
ازمبارزان علیه محمود افغان
نماینده آیت اله مجلسی درسده
پیش نماز مسجد سرپل (ابوالبرکات)فروشان
محله درب سیدفروشان ازایشان نام گرفته است


شرح:
از جمله علماء و دانشمنداندوران صفوی وحمله افغانها به اصفهان ، علامه محقق مرحوم سيد زين الدين علی معروف به آقا علی سيد فرزند مرحوم سيد محمد جعفر، در سال 1103 هجری قمری متولد گرديد و مراحل تحصيل علوم حوزوی را در حوزه علميه اصفهان سپری نموده، تا به مقامات عالی علمی رسيد، ليكن در اثر حمله افغان، به سده هجرت نمود و در سال 1183 هجری قمری در سن 80 سالگی درسده از توابع اصفهان از دنيا رفت و در مزار آن ديار كه بعدها مشهور به مزار درب سيد گرديد به خاك سپرده شد.
وی سرسلسله سادات ديباجی از فرزندان امامزاده محمد ديباج در خمينی شهر(سده) اصفهان، تهران، قم و غيره ذلك می باشد.