سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00


او در سده در دوران قاجار به دنیا آمد و پدرش تاجر تنباکو داشت حودش هم به تجارت پرداخت واشتیاقش به توسعه تجارت فراتر از مرزها وی را وا دلشت تا زبان فرانسه وانگلیسی یاد بگیرد. سپس راهی انگلیس شد تا باب تجارت را با آنها باز کند اما ورود او به این کشور مصادف بود با مهاجرت به قاره آمریکا روح جستجوگرش وی را وا داشت تا اوهم به آمریکا برود بهترین کابین را در کشتی اجاره کرد و چند ماه بعد به قصد تجارت وارد این کشور ن وپا شد اما او در آن کشور ماند تا همراه مهاجرانی از صرسر دنیا در ساختن کشور آمریکا سهیم شود .محمد سدهی اولین مهاجر ایرانی بنابر گزارش شبکه بی بی سی به ایالات متحده آمریکا می باشد. محمد دو برادر داشت که آنها هم به کار تجارت مشغول بودند.