چهارشنبه, 22 مرداد 1399 Wednesday 12 August 2020 00:00


پاییز اومُو
پاییز اومُو
وَلگا بِنآ دارو رِژووه
عمرُمونو دارو ورووه
آدِما همه مِرِنده
یه خِبی یه بدی مونووه
معنی:
برگهای درختها داره میریزه
عمر ماست داره میگذره
آدمها همه میمیرند
یه خوبی یه بدی میمونه
🔹🔹🔹🔹
غمُم نَدات تا توم دات
بِیشُی اما تو نَدوات
دورید مونا کِشووه
بی خون و مون کِرووه
این دل بی تو مِرووه
این دل بی تو مِرووه
معنی:
غم نداشتم تا تو را داشتم
رفتی اما نگفتی
دوریت مرا میکشه
بی خانمان میکنه
این دل بی تو میمیره
این دل بی تو میمیره
🔹🔹🔹🔹
رِه بِری دونیا وفا ندارو
دلُمُد بَمَت آزا ندارو
بِتَسه از رووَری مکافات
چو خدا هوش وَخ صدا ندارو
چو خدا هوش وَخ صدا ندارو
معنی:
میدونی دنیا وفا نداره
دلم را شکستی ایرادی نداره
بترس از روز مکافات
چوب خدا هیچ وقت صدا نداره
چوب خدا هیچ وقت صدا نداره
🔹🔹🔹🔹
غمُم نَدات تا توم دات
بِیشُی اما تو نَدوات
دورید مونا کِشووه
بی خون و مون کِرووه
این دل بی تو مِرووه
این دل بی تو مِرووه
معنی:
غم نداشتم تا تو را داشتم
رفتی اما نگفتی
دوریت مرا میکشه
بی خانمان میکنه
این دل بی تو میمیره
این دل بی تو میمیره
🔹🔹🔹🔹
وِگَته وِگَته نَکه سین نَکه سین
وَسُمو وَسُدو ویاکی
کو بِرام کو بِرام بی تو مون ژِنده بام
بِمبِرام وَز از این و یا کی
معنی:
برگرد برگرد چنین نکن چنین نکن
بَسَمه بَسِته جدایی
بی تو من این زنده بودن را کجا ببرم
بمیرم بهتر از این جدایی