پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00


طبق سندی در مرکز اسناد اصفهان، شهرداری سده در سال ۱۳۲۸ درخواست می‏کند مبلغی از عوارض گذرنامه‌ها برای نگهداری اطفال یتیم اختصاص یابد. این سند نشان می‏دهد همواره کمک به کودکان یتیم دغدعه شهر و ساکنان آن بوده است و تلاش‏هایی برای سر و سامان دادن به اوضاع و یافتن راه‏های کمک به ایتام صورت می‏گرفته است.
اولین انجمن ویژه کمک به ایتام در سال 1354 در چهارشنبه بازار تحت عنوان «انجمن خیریه ولیعصر(عج) ویژه کمک به ایتام و مستمندان» بنا نهاده شد. این اقدام توسط خیرین محلی که به طور پراکنده به نیازمندان کمک می‏کردند و با استفاده از تجارب انجمن ایتام اصفهان صورت گرفت.
انجمن خیریه ولیعصر(عج) در حال حاضرهمچنان به ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری به صورت ماهیانه به ایتام و مستمندان و مددجویان تحت پوشش خود ادامه می‏دهد، ولی حوزه فعالیت آن گسترش یافته و موفق شده یک خیریه درمانی بزرگ راه اندازی نماید.
تحول بعدی در این زمینه در اوایل دهه 1389 با تاسیس خانه گلھای بھشت صبا به وجود آمد. حوزه اصلی فعالیت خیریه مذکور نگهداری کودکان یتیم و بی سرپرست دختر و پسر بالای شش سال در دو مرکز و در سالهای اخیر سه مرکز می‏باشد.
اما از آنجا که مهرورزی و نیکوکاری شهروندان این دیار پیوسته در حال شکوفایی است در سال 1388
موسسه خانه کودک بهشت برین صفا جهت نگهداری کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و یتیم تا شش سال تاسیس شد و در ادامه دارای ساختمان اختصاصی گردید. در جدیدترین اقدام خیران شهر موسسه خیریه بهشت امید را در سال 1395 تاسیس کردند