چهارشنبه, 25 تیر 1399 Wednesday 15 July 2020 00:00


نخود یکی ازحبوبات است که جایگاه خاصی دربین حبوبات دارد و طب سنتی آنرا سلطان حبوباتمی‏شناسد از طرفی جامعه شناسان راز ظهور تمدن‏های مختلف در حاشیه بین ‏النهرین را کشت و مصرف فراوان این محصول در آن مناطق می‏دانند. نخودچی یکی ازفرآورده‏های نخود است که بدون پختن و به شکل آجیل و تنقلات از قدیم اغلب همراه کشمش مصرف می‏شده است به فرآیند تولید نخودچی نخود‏بریزی می‏گویند .


ریشه نام نخود بریزی


نخود‏بریزی از دو کلمه تخود و بریزی تشکیل شده است. نخود که مشخص و همان است که پیشتر ذکرش رفت. ریزی از ریختن به معنی پاشیدن و پراکنده کردن است. ریزی در ترکیب با کلماتی مانند جوجه‏ریزی،پی‏ریزی و...هم به کار رفته است که معنی کلی آن انجام یک کار می‏باشد که نتیجه‏ای را در ادامه حاصل می‏کند مثلا در جوجه‏ریزی مرغ پرورش پیدا می‏کند مضاف بر اینکه ریختن نخودها کف نم‏خانه یکی از مراحل تهیه نخودچی می‏باشد.


معنی نخودچی


این کلمه هم از دو کلمه نخود و چی ترکیب یافته است. معنی نخود روشن ولی چی پسوندی است که در آخر بعضی کلمات فارسی و ترکی استفاده می‏شود و معنی دارنده و انجام دهنذه و سازنده و منصوب می‏دهد.در اینجا به معنی آنچه منصوب به نخود است و یا فرآورده نخود می‏باشد. پس نخودچی یعنی محصولی که از نخود تهیه شده است.