دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

تاریخچه عکاسی شهر
از شخصی به نام حیدر امینی علو یجه به عنوان اولین عکاسی حرفه ای در سده نام برده شده است. وی در اوایل دهه 30 به صورت سیار با دوربین بسیار بزرگ قدیمی که عملیات ظهور و چاپ درداخل دوربین انجام می شد،درنزدیکی مراکز اداری وانتظامی شهر درکنار پیاده رو ها پرده ای به دیوار می آویخت و از مشتریان خود عکس می گرفت.
امینی پس از مدتی مغازه ای اجاره نمود تا دستگاه عکاسی خود را در آنجا نگهداری کند.از انجا که درآن دوران برق در سده هنوز توسعه نیافته بود از نور خورشید و فضای باز برای عکاسی بهره برده می شد.
حسینعلی کریمیان ازپیشکسوتان عکاسی شهر بوده وازاولین کسانی که عکاسی را به عنوان شغل انتخاب نموده و برای یادگیری و آموزش و کسب تجربه چند سالی را نزد اساتید این هنر سپری نمودندمیتوان ازآقایان نورالله کریمیان و غلامحسین لطفی نام برد.
در سالهای بعد چند نفر از اهالی این شهر دوربین به دست گرفته و بعنوان عکاسان سیار در اماکن تاریخی اصفهان مانندمیدان نقش جهان ، چهلستون ، سی و سه پل ، منارجنبان از گردشگران و جهانگردان عکس فوری می گرفتند. آقایان احمد حاجی هاشمی ، غلامرضا زمانی و مرحوم حسین نعمتی از جمله آنها هستند. اولين زن عكاس حرفه ای درخميني شهرهمسر یکی ازعکاسان شهر خانم محترم مجيدی است.وی به دلیل اینکه قبل ازانقلاب برای کارهای اداری نیاز به گرفتن عکس بی حجاب بود پا به این عرصه گذاشت.
اولین عکاسخانه شهر در سال 1337 به نام عکاسخانه زیبا در خیابان امام جنوبی، شترگلوبه توسط نورالله کریمیان دایرشد. درسال 1340عکاسی جهان توسط غلامحسین لطفی تاسیس گردید .
پس از تعطیل شدن عکاسی زیبا درسال 1340 عکاسی همایون توسط نورالله کریمیان و حسینعلی کریمیان درابتدای خیابان ولی عصر فعلی جنب حمام دیباجی افتتاح شد. مدتی بعد عکاسخانه همایون نیز تعطیل گردید.درهمان سالهایک عکاسی نیز مقابل دبیرستان عماد برای مدتی دایر شد.
درسال 1347 استو دیو عکاسی نوربخش توسط نورالله کریمیان تاسیس شد . در سالهای بعد درگوشه وکنار شهر عکاسی های دیگری تاسیس گردید.
منبع:
پایگاه مجازی اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران خميني شهر، eafkh.pardis-cms.ir