شنبه, 27 دی 1399 Saturday 16 January 2021 00:00

اداره معارف اصفهان در سال 1298 گشایش یافت. نخستین رییس اداره معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه اصفهان اسداله مصفا پسر میرزا آقاخان مصفا معروف به محاسب‏ الدوله بود. با تشکیل این اداره تاسیس مدارس نوین در استان آغاز شد. در ابتدا مدارس تاسیس شده با نمره نام‏گذاری می‏شدند و در سال‏های بعد استفاده از نام شعرا و بزرگان معمول شد.
اولین مدرسه در آبادی های ماربین در کوجان گشایش یافت. کوجان از روستاهای منطقه ماربین در شمال غربی اصفهان است که شاهزاده‏های قجری به آن توجه مخصوص داشته‏اند و به نوعی تفرجگاه آنها محسوب می‏شده است. شاهزاده معتمدالدوله در سال 1300 مدرسه ‏ای دو کلاسه به سبک جدید در منزل شخصی‏اش در این منطقه دایر کرد.
تا قبل از سال1302 مدرسه به سبک جدید در سده وجود نداشت و سوادآموزان به مکتب‏ هایی می‏رفتند که در دکان، مسجد، تکیه یا در منزل شخصی تشکیل می‏شد. در سال 1302 حاج میرزا ابوالحسن سیادت (عمادالشریعه) به فکر تاسیس دبستان افتاد و با همت والای خود قدم به پیش نهاد و با تمام مشکلاتی که با آن مواجه گردید اولین دبستان را با نام «دبستان اسلامی» در درمحکمه خوزان تاسیس کرد. با این اقدام مخالفت‏ ها شد که بخشی از آن را مکرم به شعر درآورده است.ولی بهرحال مدرسه به کار خود ادامه داد. دبستان مزبور در ابتدای تاسیس دارای 4 کلاس و به سرپرستی شخصی به نام شیخ ابراهیم اداره می‏شد. اهالی قدردان ‏شهر به پاس زحمات آقای سیادت اولین دبیرستان منطقه را به نام دبیرستان «عماد سیادت » نامگذاری کردند.
نقل از راویان ماربین جلد 1 و 2
محمدعلی شاهین