یکشنبه, 03 شهریور 1398 Sunday 25 August 2019 00:00
ردیف نام وجه تسمیه
1

کوچه علیشاه

این کوچه بیش از یک قرن است که به این نام مشهور است. علیشاه یکی از متمولین ساکن این کوچه بوده است..

 

کوچه توتستونی

کوچه ای پر از درخت توت. سال هاست که این زمین وقف تعزیه شده و در آن تعزیه اجرا می شود.

3

کوچه آسیونی

کوچه ای که آسیاب داشته است اما الان اثری از آن آسیاب باقی نمانده است.

4

کوچه پاتون(تون: آتشدان حمام)

این تون هنوز باقی است و حمام همچنان به کار است و آب به شکل سنتی گرم می شود.

5

کوچه سرجوی بالا

در این کوچه غسالخانه ای سنتی یا همان مختره واقع بوده برای همین امواتی را که برای غسل به این غسالخانه انتقال می داده اند، اصطلاحا می گفته اند"مرده تو جوب است" نزدیک به 20 سال است که این غسالخانه به دلیل مسائل بهداشتی کاربری خودش را از دست داده است.

6 کوچه کدخدا

محل سکونت کدخدا. این خانواده نسل اندر نسل کدخدا بوده اند. آخرین کدخدای دستگرد دایی غلام عباس نام داشته که دوران مسئولیتش به بیش از 30 سال پیش بر می گردد.

7 کوچه روپل حاج کرم حاج کرم مباشر ملاکی به نام کازرونی بود. او همچنین دستی هم در کار خرید و فروش زمین و خانه داشته و از آن جا که فرد متمولی بوده، کوچه محل سکونتش به نام او معروف شده است. پلی روی جوی داخل این کوچه ساخته بوده اند که به پل حاج کرم معروف شده است.
8 کوچه حاج نایب حاج نایب ژاندارم منطقه و همچنین در کار حل و فصل مشکلات مردم بوده و میان اهالی محبوبیت داشته است. 80 سال است که اهالی این کوچه را به این نام می شناسند.
9 کوچه دشتبان ابوالقاسم دشتبان ساکن این کوچه بوده و در چند ساله اخیر از دنیا رفته است.
آگهی ها
تبلیغات