یکشنبه, 03 شهریور 1398 Sunday 25 August 2019 00:00
ردیف نام وجه تسمیه
1

کوچه یخچالی

این کوچه حالت سردخانه داشته و اهالی مواد غذایی خود را در این مکان نگهداری می کرده اند.

2

کوچه سرآسیاب

آسیابی در این کوچه بوده که در حال حاضر اثری از آن به جا نمانده است.

3

کوچه درب حمام

حمامی قدیمی در این کوچه قرار دارد و هنوز هم مورد استفاده مردم است.

4

کوچه باغ عزیز الله

عزیز الله ارباب آن محدوده بوده و باغش در این کوچه قرار داشته که در حال حاضر اثری از آن نیست.

5

کوچه درب سنگی

باغات ارباب در این کوچه بوده و یکی از این باغات دربی سنگی داشته است.

6

کوچه باغ ملابشی

باغ یکی از ملاهای قدیمی در این کوچه واقع بوده است.

7

کوچه کامسرا (کاروانسرا)

محل خرید و فروش دام بوده است.

10

کوچه دروازه

حدود 400 سال پیش دروازه ورودی کوشک در این منطقه قرار داشته است.

11

کوچه رختشور

کوچه ای که جویی از آن رد می شده و مخصوص لباسشویی زنان بوده است.

آگهی ها
تبلیغات