یکشنبه, 03 شهریور 1398 Sunday 25 August 2019 00:00
ردیف نام وجه تسمیه

1

اسامی قبلی خمینی شهر

مدينه،ولايت،پهله،كهندژ، ماربین،سده وهمایونشهر.

2 مقدمه

پیشینه کهن خمینی شهر در دوران پیش از اسلام چنان با افسانه ها آمیخته شده که تشخیص چهره راستین ماربین از ورای زمان کاری بس دشوار می نماید. مورخین عرب بدون این که مکانی را دیده باشند به توصیف آن می پرداختند و یا بدون مآخذ از یکدیگر مطلبی را نقل می نمودند اما به طور قطع تاریخ بنای روستاهای تاریخی در ماربین به اعصار قبل از شروع تمدن ماد و هخامنشی می رسد.

   
3

ماربین

ماربین : به اعتقاد اکثر زبان شناسان منظور از مار همان مهر یا خورشید است که مخفف شده و به صورت مار درآمده است. در روزگار ساسانی واژه مار به صورت مهر یا میترا تلفظ می شده است. تحقیقات مؤسسه ایزمئو و پژوهش های باستان شناسی و کتب مورخین به این نتیجه رسیده که بنای کوه آتشگاه هرستان ابتدا زیگورات عیلامی بوده که بعد از مهاجرت آریایی ها تغییر کاربرد داده و به معبد خورشیدپرستی مبدل گشته است. اطلاق ماربین به این منطقه میتواند در این ارتباط باشد .

4

پلارت

به روزگار صفوی خمینی شهر را پلارت و یا قلعه بن می نامیدند. بعضی از جهانگردان خارجی از روحیه سلحشوری دیار کهن بن اصفهان سخن ها گفته اند و ویژگی مردم این دیار را عدم اعتقاد به خرافات و تحقیر جسم و تن دانسته و به همین دلیل این منطقه را پلارت یا دشت دانش می نامیدند .

5

سده

واژه سده پس از عصر صفوی و به واسطه وجود سه ده ورنوسفادران و فروشان و خوزان بر این ناحیه اطلاق شده است و این در حالی است که اندآن نیز خود به روزگار قدیم دهی معتبر بوده است و حتی در منابع تاریخی از شکست دادن افغانها به وسیله آنها سخن گفته شده استدر مورد زمان نامیده شدن این منطقه به سده اختلاف نظر بین محققین تاریخ شهر وجود دارد .

6

همایونشهر

از سال 1338 سده به همایونشهر تغییر نام داد.

از قدیم الایام نام خمینی شهر سده بوده و در کتابهای تاریخ هم به همین نام معرفی شده است ولی در سال 1335 ه.ش نماینده ی اصفهان که به نام آقای حسام الدین دولت آبادی معروف بود و بسیار با دستگاه محمدرضا پهلوی ارتباط نزدیک داشت و چند دوره نیز نماینده ی اصفهان شد. با توجه به اینکه نامبرده با علما و رجال سیاسی خمینی شهر رفت آمد داشت و در دوران نمایندگی اش آرای زیادی از این منطقه جلب کرده بود ، خواست خدمتی به مردم منطقه کرده باشد ، اقدام کرد و نام سده را به همایون شهر تغییر داد و در مجلس جشنی که به همین مناسبت در سده برگزار شده بود او شرکت کرد و در ضمن سخنرانی خود تغییر نام را خدمتی بزرگ به منطقه دانست و این شعر را هم خواند:

همایونشهر شهر علم و کار است   پر از آیین ذوق و ابتکار است

و تا سال 1357 به همین نام معروف بود و در اوایل سال 1358 اهالی محل طی نامه ای به شورای انقلاب اسلامی درخواست کردند که اولا ، شهر به شهرستان مبدل گردد و دارای فرماندار شود وثانیا ، نام همایونشهر هم به خمینی شهر تغییر یابد.شورای انقلاب هم موافقت نمود و از آن تاریخ به نام خمینی شهر ثبت و شناخته شد و بخشداری هم مبدل به فرمانداری شد. برگفته از کتاب (خمینی شهر شهری که از نو باید شناخت) _تالیف سید باقر میردامادی

آگهی ها
تبلیغات