دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

طاق ‌نصرت، تاق پیروزی یا خوازه تاق ،سازه‌ ای چوبی یا فلزی دایمی ویا موقت است . در گذشته ها برای سرداران و پادشاهان پیروزهنگام بازگشت از سفر یا جنگ برپا وآذین‌ بندی می شدند. این سازه ها معمولا
هنگام بازدید صاحبان قدرت از منطقه‌ای وحتی بازگشت مثلاحجاج اصطلاحا بسته می‌شدند. درکشورخودمان درمناسبت های مختلف ملی ومذهبی طاق نصرتها بستگی به موضوع آذین بندی می شدند.ازجمله تاق نصرتهای معروف با موضوع ملی تاق پیروزی دسته‌جات محله شتربان و ششگلان تبریز در سالگرد جشن مشروطه، ۱۳۲۵ قمری است.
در برخی کشورها تاق نصرتهای که به یادبود رویداد بزرگی بسته شده امروزه از جاذبه های گردشگری آن کشور محسوب می شود. تاق پیروزی تیتوس در رم ایتالیا و تاق پیروزی پاریس از جمله آنها می باشد.
طاق نصرت پاریس
این بنا در میدان شارل دوگل و درانتهای غربی خیابان شانزلیزه قرار دارد . در دیوار‌های داخلی و بر فراز این طاق نصرت نام فرماندهان نیرو‌های فرانسوی در جنگ‌های فرانسه با دیگر دولت ها در اعصار مخنلف نقش بسته است. در زیر این بنا نیز مقبره یکی از سربازان گمنام جنگ جهانی اول واقع شده است. ضمن اینکه یادبود تمام جنگهای فرانسویان در زیر بنا و در صفحات ویژه ای نوشته و در معرض دید قرار داه شده است.
این اثر در سال ۱۸۰۶ بدستور ناپلئون بناپارت و برای ثبت فتوحاتش طراحی شده است.
درخمینی شهردرخیابانهای شهردرهرخیابان چند مورد از سالهای دور تاق نصرت هایی فلزی وجود داشت که به مناسبت های مختلف ازجمله جشن های نیمه شعبان آذین بندی وچراغانی می شد. در آذین بندی این سازه ها توسط کسبه همسایه نوعی رقابت وجود داشت، به شکلی که سعی می کردند باابتکارات به کار برده بهتر از جای دیگراقدام کنند.برای آذین بندی معمولا از پارچه های رنگی، قاب تصاویر، جاذبه های نوری ، گل وپرچم استفاده می کردند.از تفریحات مردم نیزتماشای این آذین بندی ها بود. تصویراستفاده شده مربوط به یکی از این تاق نصرت ها بدون تزیین ، نزدیک میدان مرکزی خمینی شهر است.

shotorban

محله شتربان تبریز