یکشنبه, 03 شهریور 1398 Sunday 25 August 2019 00:00

ردیف

نام خیابان

وجه تسمیه

1

باغبان

خلیل بلدی ملقب به باغبان شاعر خمینی شهری متوفی به سال 1382 از بنیانگذاران انجمن ادبی سروش. ر.ج به دانشنامه

 2

استاد طلایی

احمد غفور زاده ،ملقب به استاد طلایی، شاعر وفعال مطبوعاتی وآزادیخواه خمینی شهری متوفی به سال 1381 . ر.ج به دانشنامه 

 3

ایت الله جبل عاملی

ایت الله جواد جبل عاملی متوفی به سال 1366ه.ش، مدرس حوزه علمیه قم واستاد بزرگانی چون، جوادی آملی، مهدوی کنی وشهید مطهری و... ر.ج به دانشنامه

 4

دکتر ابو البرکات

دکتر سید رضا ابوالبرکات متوفی به سال 1365ه.ش. فیلسوف واستاد ومحقق دانشگاه

 5

فیض الاسلام

آیت الله سید علی نقی دیباجی متوفی به سال 1364 ه.ش   روحانی خوش فکر خمینی شهری صاحب ترجمه وشرح نهج البلاغه وچند اثر دیگر ر.ج به دانشنامه

 6

پیمان

از شاعران آزادیخواه سده ای دوره قاجار که زبان اورا به دستور حکام بریدند.

 7

سید اشرف

علامه میر محمد اشرف از علمای دوره صفویه سده
 8

عماد سیادت

میر حامد حسین سیادت، مجتهدوپزشک متعهد وعالی قدر خمینی شهری متوفی به سال 1370 ه.ش پدر طب عفونی ایران. ر.ج به دانشنامه

 9

میدان شیوا

سید علی طاهری سدهی متخلص به شیوا متولد 1280 هجری شمسی در محله ورنوسفادران خمینی شهر ر.ج به دانشنامه

 10

سردار عمو شاهی

از سرداران دفاع مقدس ر.ج به دانش نامه سایت

 11

سردار موذنی

 از سرداران دفاع مقدس ر.ج به دانش نامه
 12

سفیر امید

 این خیابان همزمان با فرستاده شدن ماهواره سفیر امید به فضا آماده شد وبه این نام نامیده شد.
 14

صفایی

 عباس صفای مرام شاعر خمینی شهری متولد1303 ه.ش .ر.ج به دانشنامه
 15

نبوی منش

 عباس نبوی منش متولد 1 مهر 36دراصفهان ،دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان در 9 آذر 1357درخیابان مسجد سید توسط عوامل رژیم شاهنشاهی درشرایط پس از اعلام حکومت نظامی شهید شد
 16

ماربین

 نام منطقه وسیعی که خمینی شهر فعلی هم بخشی از آن بوده است .
 17

آیت الله اشرفی

 آیت الله عطاالله اشرفی شهید محراب متولد محله خوزان خمینی شهر ر.ج به   دانشنامه
 18

خوشاب

 یکی از صحاری خوش آب وهوای خمینی شهر روبروی دانشگاه صنعتی
 19

آیت الله نجفی

 آیت الله شیخ محمد حسین نجفی از علمای بزرگ خمینی شهری
 20 ساعی  مرحوم ساعی از خیران خمینی شهری که زمین بیمارستان ساعی توسط وی اهدا شده است
 21

آیت اله صهری

 آیت الله سید جمال الدین صهری متوفی به سال 1347، روحانی وواعظ سر شناس خمینی شهری . ر.ج به دانشنامه 
 22

سروش

 میرزا محمد علی خان ملقب به سروش شاعر سده ای ، بزرگترین قصیده سرای عصر قاجار متوفی به سال 1385ه.ق ر.ج به دانشنامه
 23

یزدان پناه

 شهیدیزدان پناه ازمبارزین دانشگاهی وبنیان گذار جهاد سازندگی در کردستان شهادت در تیر 66 .ر.ج به بخش شهدای دانشنامه
 24

ایت الله فیاض

 آیت الله احمد فیاض متوفی به سال 1366 ه.ش. مدرس حوزه های علمیه و وامام جماعت مسجد ملا حیدر علی خمینی شهر . ر.ج به دانشنامه
 25 شهیدحلوایی

سردار شهید مصطفی حلوایی از شهدای دفاع مقدس که درعملیات خیبر در سمت فرماندهی وپس از سه سال حضور مستمر در جبهه ها به شهادت رسید.

 26

عبد الحق

 از موسیقی دانان وشعرای عهده صفویه ورنوسفادران سده
 27

سردار رضا

ابراهیمی

 شهید رضا ابراهیمی از سرداران سپاه خمینی شهر که در عملیات شکستن حصر آبادان در اسفند1359 همراه محمد مجیری به شهادت رسید. ر.ج به دانش نامه 
 28 میدان هفت برادران  هفت برادرشهید از شهد ای دفاع جانانه در برابر حمله افاغنه به سده
 29

پروفسورمیردامادی

سید حسن میردامادی متولد 1280 خمینی شهر

پدر علم سرم شناسی ایران . ر.ج به دانشنامه سایت بخش مشاهیر ردیف

آگهی ها
تبلیغات