شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

اسفریز
محله ای از محلات خمینی شهر که در شمال خیابان پروفسور میردامادی و جنوب نهر گاردرو شرق خیابان شریعتی شمالی واقع می باشد. محله دستگرد بعد ازمحله اسفریز از سمت مرکز شهر قرار دارد


ریشه نام:
چند نظر در مورد ریشه نام اسفریز وجود دارد
1-عده ای کلمه اسفریز را از اسپرس و اسپرز و اسپریز به معنی میدان ورزشگاه و محل پرورش اسب می دانند که در نزد آریایی ها ارزش ویژه ای داشته است.
2-عده ای دیگر آن را به معنی رزمگاه دانسته اند، آنچه بیشتر محتمل است از این مکان به منظور پرورش اسب، ورزش هایی چون اسب سواری، چوگان بازی و کشتی استفاده می شده است و جشن هایی در این دشت به مناسبت های مختلف برگزار می شده است.


اطلاعات بیشتر از این منطقه را از مطالب مرتبط یخوانید.