پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00

 26 آبان 1357

گزارش ساواک از تظاهرات اهالی محله زاغ آباد همایونشهر
در تاریخ 26 آبان سال 57 تظاهراتی در همایون¬شهر(محله زاغ‌آباد) توسط عده‌ای از اهالی محل صورت گرفته که علت آن به شرح زیر می باشد:
قرار بوده در این تاریخ عده‌ای از موافقین دولت از درچه به همایون شهر عزیمت و ضمن انجام تظاهرات و راهپیمایی موافق، با مخالفین هیات حاکمه به مبارزه بپردازند و لذا مردم زاغ آباد خود را کاملاً آماده مقابله نموده بودند لکن مامورین انتظامی که از این موضوع آگاهی قبلی داشتند جلو موافقین را که از درچه به سمت همایونشهر در حال حرکت بودند گرفته در نتیجه تنها مخالفین دولت در زاغ‌آباد تظاهرات و راه‌پیمائی نمودند که پلیس مجبور به مداخله و تیراندازی هوائی شد و در این جریان عده‌ای از تظاهرکنندگان و مأمورین انتظامی مجروح و عده‌ای نیز (درحدود 15 نفر) به علت شرکت در تظاهرات و مقابله با پلیس دستگیر شدند.
نظریه شنبه: حاج آقا رضا صهری سدهی(روحانی مقیم همایونشهر که مسجدی نیز درمحله زاغ‌آباد دارد) مرتباً به همایونشهر عزیمت و با وجودی که اجازه رفتن به منبر را ندارد به طور نشسته با مردم به مذاکره پرداخته و اهالی را دعوت به شرکت در اعتصابات و تظاهرات و نیز تعطیل مغازه‌هایشان مینماید.
نظریه یکشنبه: ضمن تائید مفاد خبر و نظریه شنبه روحانی مورد بحث تاکنون چند بار دستگیر و متعهد گردیده در اینگونه اقدامات خلاف شرکت ننماید، معهذا مجدداً پس از آزاد شدن به همایونشهر عزیمت و اهالی محل را به شرکت در اعتصابات و تظاهرات و تعطیل مغازه‌هایشان دعوت می  نماید و بلافاصله متواری میشود.


منبع:
کتاب «انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک»/ جلد 16