شنبه, 27 دی 1399 Saturday 16 January 2021 00:00

به دنبال تظاهرات گسترده مردم همایون شهرعلیه رژیم پهلوی در محرم 57 یعنی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب به ویژه در روزهای تاسوعا وعاشورا و شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان، چندین نفر از علمای همایون¬شهر اطلاعیه¬ اعتراض آمیزی نسبت به مقتول و مجروح شدن عده¬ای در این اعتراضات به محضر مراجع قم صادر کردند.
اسامی روحانیون ذیل اعلامیه عبارت است از:
حسین میر دامادی، عبدالجواد جبل عاملی، جواد میردامادی، رضا امامی، سید محمد علی مصطفوی، مهدی امامی، بحرالعلوم میردامادی، باقر میردامادی، حاج سید مهدی مصطفوی، حاج آقا محمد میردامادی، محمد حسن باقریان، رضا صهری، رضا نورایی، محمد شریعتی، محمدعلی آقایی، محمد حسن حجازی
منبع:
اطلاعیه صادره