شنبه, 04 خرداد 1398 Saturday 25 May 2019 00:00


تعداد آرای اخذ شده: 68515
تعدادآرای منتخب : 24161
درصد: 24/35 درصد
نماینده منتخب: سید محمد جواد ابطحی
متولد: 1335
مدرک تحصیلی : فوق حقوق خصوصی

شروع دوره: 7 خرداد 1387