چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

تا قبل از سال1302 ه.ش مدرسه ای در سده وجود نداشت و اطفال به مکتب می رفتند. مکتب ها در دکان، مسجد، تکیه یا در منزل شخصی تشکیل می شد. شاگردان در مکتب همگی روی زمین و گرد معلم نشسته و در گروه های چندگانه مشغول فراگرفتن درس با هجا کردن حروف می شدند. در سال 1302 مردی دانشمند و روشن فکر به نام حاج میرزا ابوالحسن سیادت (عمادالشریعه) به فکر تاسیس دبستان افتاد و با همت والای خود قدم به پیش نهاد و با تمام مشکلاتی که با آن مواجه گردید اولین دبستان را با نام «دبستان اسلامی» در در محکمه تاسیس کرد. به دلیال آشنا نبودن مردم به روش جدید ومخالفت عده ای از دبستان آن طور که باید و شاید استقبال نشد وحتی مخالفت های باآن صورت گرفت به طوریکه تعداد شاگردان مدرسه خیلی کم بودوکارآن دچار وقفه می شد. دبستان مزبور در ابتدای تاسیس دارای 4 کلاس و به سرپرستی شخصی به نام شیخ ابراهیم اداره می شد.
اهالی قدردان همایون شهر به پاس زحمات آقای سیادت تقاضا نمودند که اولین دبیرستان به نام ایشان نامگذاری شود. از این جهت دبیرستان «عماد» به نام وی نامگذاری شد. درسال1316
آموزشگاه صائب خوزان تاسیس ودر سال 1318اولین سال دوره متوسطه در سده با عنوان دبیرستان عمادپاگرفت.قبل ازآن درسال 1300در منطقه گوجان ماربین مدرسه ای به سبک نوین تاسیس شده بود.
منبع:
سالنامه فرهنگ همایون شهر، صفحه21 / اردیبهشت 1339