شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

در جوی آباد قدیم شهرستان خمینی شهر قلعه ای خشتی و مدورودواشکوبه با دیوارهایی درحدود 6 مترارتفاع و به عرض 2 متر وخشتهای به ابعاد ۴۰*۴۰ با ضخامت ۱۴ سانتی مترکه با خشتهای به کار رفته درآتشگاه برابری می کرده، وجود داشته است.این بنا که به قلعه گبرها معروف بوده ورودی زیبایی داشته وبرج های دیده بانی آن مدور بوده است. قلعه دارای پلکان، شاه نشین، درب سنگی، چاه آب، اتاق های خشتی اصطبل و ... بوده و تحت مالکیت مرحوم آیت الله خادمی، آقا شمس، مختار محمدی کدخدای جوی آباد قرار داشته است. با توجه به خشت های عظیم در پایه های قلعه و برج های نیم دایره آن که جلوترازدیواردفاعی قرار داشتند و بسیار نزدیک به هم ساخته شده بودند می توان گفت این قلعه متعلق به دوران ساسانی بوده است.
قلعه مذکورکه درزمان سلجوقیان باز سازی شده بود . متاسفانه درسال ۱۳۶۷ به طور کامل تخریب گردید.


منابع:
گفته های فعالان میراثی واهالی محل
تارنمای جوی آباد
صرامی ، رسول ، سده در گذر زمان ، اصفهان: پویش اندیشه ، 1382