سه شنبه, 21 مرداد 1399 Tuesday 11 August 2020 00:00

نام: قبرستان پلارت


نشانی: بلوارآزادگان،جنوب جاده، روبروی دانشگاه صنعتی

قبرستان پلارت درزمین های جنوبی دانشگاه صنعتی یعنی ضلع جنوبی جاده آزادگان واقع شده است ودارای دوسند به نام شهرداری خمینی شهر می باشد.در این گورستان قدیمی اموات ساکنین محله خوزان دفن می شود. پلارت در واقع زمین های وسیعی در این منطقه بوده که بخشی از آن در فضای دانشگاه قرار گرفته وبخش دیگر قبرستان را تشکیل می دهد.درمورد وجه تسمیه آن گفته می شود.
پلارت از دو جزء پل و اَرت تشکیل شده است. پل به معنی سرزمین (کَرت) و یا زمینی است که به جهت کشت و زرع آماده سازند و اَرت به معنی پاک و مقدس و غیور و نام یکی از ایزدان در آیین زردشت است. برخی معتقدند نام قدیم«سده»، پلارت بوده است. در این گورستان قبور برخی مشاهیر و نام آوران شهر وجود دارد.