شنبه, 27 دی 1399 Saturday 16 January 2021 00:00

نام:                                          حمام گاردر 


دوره :                                      صفوی


شمارهٔ ثبت آثار ملی ایران:                ۱۱۵۸۳


تاریخ ثبت:                                 24 اسفند ۱۳۸۳


نشانی:                                       خمینی شهر، بلوار شهید منتظری یا خیابان امام شمالی ،دنبال جوی گاردر،مقابل تکیه گاردر


شرح:
این حمام زیباومسجد نزدیک آن مربوط به زمان صفویه است . مسجد وحمام رایک کوچه از هم جدامی کند.
طاق گرمخانه حمام گاردر با رسمی بندی ساده ای تزئین شده که به زیباتر شدن این فضا افزوده است.
این حمام که مقابل حسینیه در سمت جنوبی نهر بنا شده درقدیم آب آن از چاه تامین میگردید ودارای تون برای گرم کردن آب بوده است که از هیزم به عنوان سوخت در آن استفاده می شده ودارای عناصرحمام های قدیمی مانند خزینه بوده که در سالهای بعد دوش جای آن را گرفته واخیرا هم نوسازی شده وهنوز(سال1395) ازآن استفاده می شود.