دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام:                              حمام کوورز  


دوره تاریخی:                  قاجار


شمارهٔ ثبت آثار ملی :        ۱۹۸۶۴


تاریخ ثبت:                    ۲۲ آبان ۱۳۸۶


نشانی:                         خمینی شهر، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه پنجشنبه بازار، کوچه سعیدی