دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام :                                   حمام درب سید


دوره :                                 قاجار


تاریخ ثبت :                          ۲۶اسفند ۱۳۸۶


شماره ثبت آثار ملی ایران :       ۲۱۸۱۶


نشانی:                                خمینی شهر، خیابان ولی عصر، کوچه درب سید