سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 Tuesday 11 May 2021 00:00

نام :                                   حمام درب سید


دوره :                                 قاجار


تاریخ ثبت :                          ۲۶اسفند ۱۳۸۶


شماره ثبت آثار ملی ایران :       ۲۱۸۱۶


نشانی:                                خمینی شهر، خیابان ولی عصر، کوچه درب سید