پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00


نام پدر: شیخ عباس

     
زادروز: اول فروردین 1331


تحصیلات: حوزوی، اجتهاد


عناوین:
• کنشگر مذهبی، سیاسی، انقلابی واجتماعی
• زندانی سیاسی دوران پهلوی
• فعال دوران انقلاب


فعالیت ها:
وی درتاسیس وهمراهی وهمکاری درشکل گیری نهادهای اجتماعی وخیریه ای متعددی نقش داشته که برخی آنها عبارتند از:
 مدرسه علمیه حضرت حجت (عج) ، 1351
 صندوق قرض الحسنه حضرت حجت (عج) ،1352
 کتابخانه مدرسه علمیه حضرت حجت (عج) با چهار هزارجلد کتاب
 انجمن خیریه حضرت حجت (عج) ، 1354
 مدرسه علمیه فاطمیه ، 1363
 مسجد الشهداء وگلزار شهدای جنت الکریم اندآن ، 1360
 مجتمع ورزشی شهدای اندآن با مساحت پانزده هزار متر مربع ، 1372
 کتابخانه عمومی امام صادق (ع) ، 1379
 کتابخانه و سالن مطالعه در کنار گلزار شهدای جنت الکریم
 موسسه خیریه معلولین ذهنی و سرای سالمندان محمودیه
 خانه گل های بهشت خمینی شهر
 قرض الحسنه حسنات خمینی شهر
 کانون حسنات اصفهان
خود نوشته عبدالکریم مولوی، مرداد1397